Wniosek o zatrudnienie bez kwalifikacji. Lubuskie.

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

Wniosek o wyrażenie zgody przez Lubuskiego Kuratora Oświaty na zatrudnienie nauczyciela nieposiadającego wymaganych kwalifikacji do zajmowania danego stanowiska


Instrukcja obsługi
Uzupełnij wszystkie wymagane dane, następnie na końcu formularza kliknij "wyślij". Otrzymasz hasło dostępowe do formularza oraz możliwość jego wydruku lub poprawienia. Posiadając hasło masz możliwość sprawdzenia statusu Twojego zgłoszenia.

Dane podstawowe

Dane podstawowe


Nazwa zajęć edukacyjnych, rodzaj prowadzonych zajęć, które dyrektor zamierza przydzielić osobie:

Wnioskowane stanowiska w zakresie kształcenia specjalnego

Rodzaj prowadzonych zjęć
np. zajęcia rewalidacyjne
Rodzaj niepełnosprawności Wymiar Usuń wpis
Rodzaj prowadzonych zjęć Rodzaj niepełnosprawności Wymiar Usuń wpis

Wnioskowane stanowiska w zakresie kształcenia zawodowego

Przedmiot, rodzaj zajęć Typ Wymiar zatrudnienia Symbol zawodu Eksperyment pedagogiczny Usuń wpis
Przedmiot, rodzaj zajęć Typ Wymiar zatrudnienia Symbol zawodu Eksperyment pedagogiczny Usuń wpis

Wnioskowane stanowiska - pozostałe zajęcia
(m. in. w zakresie kształcenia ogólnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej itp.)

Nazwa stanowiska Rodzaj zajęć Wymiar zatrudnienia Usuń wpis
Nazwa stanowiska Rodzaj zajęć Wymiar zatrudnienia Usuń wpis

Pozostałe informacje

Potwierdzam poniższym podpisem, że uprawniony pracownik szkoły zapoznał kandydata, lub jego prawnych opiekunów o zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych związanych z przedmiotowym wnioskiem