Wniosek o zatrudnienie bez kwalifikacji. Lubuskie.

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

Wniosek o wyrażenie zgody przez Lubuskiego Kuratora Oświaty na zatrudnienie nauczyciela nieposiadającego wymaganych kwalifikacji do zajmowania danego stanowiska